Screamer Electronic Services

+27 87 940 6666

Double Antenna, XX-pol, 1710-2690 MHz, 65 deg, 18 dBi, MET0-12